Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i jordabalken ska underlätta elektronisk fastighetshandel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2023 10.10
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i jordabalken där det föreskrivs om bland annat fastighetsköp och pantsättning av fastighet som säkerhet för skuld. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

I förslaget bedöms två alternativa sätt att utveckla regleringen av elektronisk fastighetshandel. Det första alternativet bygger på att utveckla det nuvarande elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket. I det andra alternativet tillåts fastighetshandel också via en privat leverantörs system. Remissvaren på arbetsgruppens förslag utnyttjas i valet av vilket alternativ som utreds vidare.

Arbetsgruppen föreslår dessutom ändringar bland annat i bestämmelserna om inskrivning av särskilda rättigheter som gäller fastigheter och om fastighetspanträtt. De föreslagna ändringarna gäller till exempel inskrivning av avtal om delad besittning av en fastighet och förbindelser att inte pantsätta en fastighet (negative pledge-klausuler) i lagfarts- och inteckningsregistret.

Arbetsgruppen skulle i synnerhet bedöma ändringsbehoven i fråga om fastighetsöverlåtelser och inskrivning av dem med tanke på att man i allt högre grad använder e-tjänster. Bakom reformen ligger målet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram att främja digitaliseringen av förvaltningen och samhället.

Betänkandet kan kommenteras i utlåtandetjänsten fram till den 31 augusti 2023. 

Ytterligare upplysningar: 
Laura Kaivosoja, specialsakkunnig, tfn. 0295 150 096, [email protected]
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected]

Tillbaka till toppen