Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska förtydliga straffbarheten för könsstympning i strafflagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2021 11.30
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att bereda åtgärder för att i strafflagen tydligare kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor.

Ett medborgarinitiativ om att förbjuda könsstympning av flickor överlämnades till riksdagen 2019, och riksdagens lagutskott lämnade ett betänkande om medborgarinitiativet i höstas. Utifrån medborgarinitiativet beslutade riksdagen förutsätta att statsrådet så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att tydligare kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor i strafflagen. Samtidigt förutsätts det att de lagförslag som behövs lämnas till riksdagen för behandling under denna valperiod.

- Förebyggandet av våld mot flickor och kvinnor är något regeringen prioriterar högt och något vi satsar på genom många olika åtgärder. Justitieministeriet har bland annat utarbetat ett program för bekämpning av våld mot kvinnor för åren 2020–2023, och det projekt som nu inleds för att förtydliga straffbarheten för könsstympning stöder detta arbete, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson

Könsstympning av flickor och kvinnor bedöms för närvarande i Finland utifrån strafflagens bestämmelser om misshandel och är därmed straffbar i Finland redan nu. Könsstympning är också förbjuden enligt bland annat Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen), som är förpliktande för Finland.

Arbetsgruppens mandatperiod är 26.5.2021–28.2.2022 och ordförande för arbetsgruppen är Katariina Paakkanen, specialsakkunnig vid justitieministeriet. I arbetsgruppen ingår medlemmar förutom från justitieministeriet även från bland annat social- och hälsovårdsministeriet, polisväsendet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Helsingfors tingsrätt, Åklagarmyndigheten, Helsingfors universitet, Finlands Advokatförbund och Förbundet för mänskliga rättigheter. 

Mer information: 
Katariina Paakkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 101, [email protected]

Tillbaka till toppen