Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska skärpa bestämmelserna om snabblån

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2011 6.30
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har i dag tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda åtgärder för att minska skuldproblemen som orsakas av snabblån.

I fjol beviljades över en miljon snabblån. Antalet snabblån och tingsrätternas indrivningsdomar till följd av dessa har ökat betydligt, trots att bestämmelserna har skärpts bl.a. genom att kräva att kreditgivarna registrerar sig och handlar ansvarsfullt vid kreditgivningen.

Nu ska det utredas om lagstiftningen ytterligare bör skärpas. Det ska övervägas om det är motiverat att begränsa rätten att tillhandahålla snabblån genom förbud eller om det på basis av närmare utredningar är mer ändamålsenligt att ingripa i tillhandahållandet av snabblån genom andra åtgärder.

Man vill också göra kostnaderna som snabblån orsakar gäldenärerna skäligare. Dessutom utreds det om det finns skäl att föreskriva om ett tak på räntan som tas ut under lånetiden och andra kostnader. Också möjligheterna att sänka kostnaderna som orsakas gäldenären av betalningsförsummelser ska utredas.

- De ökade problemen i anslutning till snabblån kräver en åtstramning av lagstiftningen, men det behövs även andra åtgärder. Det är speciellt viktigt att utveckla den sociala kreditgivningen för skötseln av oförutsedda ekonomiska problem. Vi har också kommit överens om dessa saker också i regeringsprogrammet, säger minister Henriksson.
Arbetsgruppens förslag ska vara klart i slutet av mars.

Arbetsgruppens ordförande är lagstiftningsrådet Katri Kummoinen (justitieministeriet).
Medlemmarna är regeringsrådet Kari Liede (justitieministeriet, justitieförvaltningsavdelningen), konsultativ tjänsteman Ulla Karhu (arbets- och näringsministeriet), äldre regeringssekreterare Tarja Kotkavuo (finansministeriet), överdirektör Anja Peltonen (Konsumentverket/konsumentombudsman), ledande rådgivare Erkki Kontkanen (Finansinspektionen), tingsdomare Jyrki Rinnemaa (Vanda tingsrätt), jurist Tuomas Majuri (Finansbranschens Centralförbund), verkställande direktör Jari Perko (Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry), chefsjurist Tuula Sario (Suomen Kuluttajaliitto - Finlands Konsumentförbund ry) och advokat Manne Airaksinen (Suomen Pienlainayhdistys ry). Arbetsgruppens sekreterare är forskare Sofia Rajamäki.

Arbetsgruppen ska höra regionförvaltningsverket i Södra Finland, Katakombista Elämään Kansanliike ry, Suomen Asiakastieto Oy, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry, Skuldrådgivning rf och Garanti-Stiftelsen.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti Leinonen, tfn 09 1606 7713
e-post: fö[email protected]
och lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 09 1606 7514
e-post: fö[email protected]

Projektsida (på finska)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen