Hoppa till innehåll
Media

Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet har utvärderats

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2019 11.50
Nyhet

Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet, kundprocesser och styrnings- och ledningssystem har bedömts i två externa utvärderingar som gjordes på uppdrag av justitieministeriet.

Syftet med utvärderingarna var att bedöma Brottspåföljdsmyndighetens organisations- och styrningsstrukturer, nuvarande verksamhet och förfaranden samt kundprocesser. I utvärderingarna ingår utvecklingsförslag som gäller lagstiftningen, verksamheten och organisationsstrukturerna. 

Utvärderingarna används som underlag för utveckling av Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet. Under den kommande regeringsperioden ska det utarbetas en plan för utveckling av Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet.

Utvärderingen av verksamhets- och kundprocesserna har gjorts av juris doktor, forskningsdirektör Jussi Pajuoja. Utvärderingen av verksamheten och strukturerna gjordes av Broad Scope Management Consulting Oy.

Ytterligare upplysningar: Arto Kujala, överdirektör, avdelningschef, tfn 0295 150 408,[email protected]
Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 150 034,[email protected]

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja asiakasprosessien tulevaisuus (Utvärdering av Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet och strukturer, publikation)
Rikosseuraamuslaitoksen rakenteiden ja toiminnan arviointi (Framtiden för Brottspåföljdsmyndighetens verksamhets- och kundprocesser, publikation)

Tillbaka till toppen