Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kansainvälisen oikeusavun antamista koskeva sääntely uudistetaan

Oikeusministeriö
30.10.2014 11.32
Tiedote -

Kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuteen liittyvissä asioissa aiotaan säätää oma lakinsa.

Eduskunnalle tänään 30.10. annetun hallituksen esityksen mukaan uusi laki nykyaikaistaisi ja selkeyttäisi lainsäädäntöä, joka on osin varsin vanhaa ja vaikeasti hahmotettavaa. Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa on jo oma lakinsa.

Uusi laki sisältäisi yleiset säännökset kansainvälisen oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä sekä näitä täydentäviä säännöksiä esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiannosta ja todisteiden vastaanottamisesta vieraassa valtiossa.

Kansainvälinen oikeusapu on valtioiden välistä yhteistyötä asioissa, joissa on tarpeen suorittaa oikeudenkäyntiin liittyviä toimenpiteitä toisessa maassa kuin siinä, jossa oikeudenkäynti tapahtuu. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi haasteiden tiedoksianto, todisteiden vastaanottaminen ulkomailla ja tietojen hankkiminen vieraan valtion lainsäädännöstä tai oikeusjärjestyksestä.

Kansainvälistä oikeusapua koskevia normeja tarvitaan sekä tilanteessa, jossa suomalaiset tuomioistuimet tarvitsevat virka-apua ulkomailta että tilanteessa, jossa ulkomainen oikeusviranomainen kääntyy Suomen puoleen pyytäen toimenpiteiden suorittamista täällä.

Koska kysymyson valtioiden välisestä yhteystyöstä, alalla on voimassa lukuisia yleissopimuksia ja EU-lainsäädäntöä. Ne ovat aina ensisijaisia kansalliseen lakiin nähden. Uutta lakia sovellettaisiin siten niitä täydentävästi, tai silloin, kun oikeusapua tarvitaan eikä vieraan valtion kanssa ole sopimusta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276, sähköposti: [email protected]

Tillbaka till toppen