Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om internationell rättslig hjälp ska revideras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.10.2014 11.32
Pressmeddelande -

Det föreslås att det stiftas en separat lag om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område.

Regeringspropositionen som i dag den 30 oktober överlämnades till riksdagen ska modernisera och klargöra lagstiftningen som till vissa delar är mycket gammal och svårbegriplig. Det finns redan en egen lag om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden.

Den nya lagen ska innehålla allmänna bestämmelser om att lämna och begära rättslig hjälp samt kompletterande bestämmelser om till exempel delgivning av handlingar och bevisupptagning i en främmande stat.

Den internationella rättsliga hjälpen är ett mellanstatligt samarbete i mål och ärenden där det finns behov av att företa till rättegången anslutna åtgärder i ett annat land än det där rättegången tar plats. Det kan till exempel vara fråga om att delge stämningar, ta upp bevis eller skaffa upplysningar om lagstiftningen eller rättsordningen i en främmande stat.

Det behövs normer för internationell rättslig hjälp både i situationer där en finsk domstol behöver handräckning från utlandet och i situationer där en utländsk rättslig myndighet vänder sig till Finland med en begäran om att åtgärder ska vidtas här.

Eftersom det handlar om ett mellanstatligt samarbete, finns det bestämmelser på området i flera konventioner och i EU-lagstiftning. Dessa har alltid företräde framför nationell rätt. Den nya lagen ska således tillämpas som komplement till dem, eller i fall där det behövs rättslig hjälp och det inte finns något gällande avtal mellan Finland och den främmande staten.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276 e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen