Hoppa till innehåll
Media

En förordning om delegationen för teckenspråksärenden har utfärdats

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2020 15.16
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat en förordning om delegationen för teckenspråksärenden. Delegationen är ett forum för organisationer och myndigheter som följer upp och bedömer tillgodoseendet av grundläggande fri- och rättigheter och likabehandling för dem som använder teckenspråk.

- Jag är mycket glad över att vi kan främja de teckenspråkigas rättigheter och genomföra regeringsprogrammets skrivning om detta. Inrättandet av delegationen är ett viktigt steg mot likabehandling. Utifrån de bedömningar som delegationen gör kan vi bättre hitta konkreta sätt att förbättra teckenspråksanvändarnas ställning i samhället, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Delegationen främjar också dialogen och samarbetet mellan dem som använder teckenspråk och myndigheterna, fungerar som sakkunnigorgan som ger utlåtanden och lägger fram förslag samt följer upp och bedömer hur teckenspråkslagen verkställs och hur likabehandling, delaktighet och andra grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses för dem som använder teckenspråk.

Delegationen består av företrädare för ministerierna, andra myndigheter och det civila samhället. Delegationen för teckenspråksärenden tillsätts under innevarande år.

Inrättandet av delegationen för teckenspråksärenden är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin.

Mer information:
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Maria Soininen, regeringssekreterare, tfn 0295 150 072, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Projektsida

Tillbaka till toppen