Hoppa till innehåll
Media

Finland rapporterade till GRECO om fortsatta åtgärder i fråga om partifinansieringen och kriminalisering av mutor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2011 10.00
Pressmeddelande -

Finland har lämnat en rapport till Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) om fortsatta åtgärder för att genomföra rekommendationerna om insyn i partifinansiering och kriminalisering av mutor.

GRECO gav åtgärdsrekommendationer till Finland i december 2007. Finland lämnade sin första rapport år 2009. Då hade reformen av kandidaternas valfinansiering redan genomförts. Reformen av partifinasieringslagstiftningen och kriminaliseringen av mutor hade inte ännu verkställts.

I den aktuella rapporten konstateras att de senaste reformerna för att öka partifinansieringens öppenhet samt för att trygga oberoende tillsyn trädde i kraft i september 2010.

Också rekommendationerna om kriminalisering av mutor kommer att genomföras. Genom reformen som träder i kraft vid ingången av oktober 2011 skärps bestämmelserna som gäller riksdagsledamöters mutbrott och görs straffen för mutbrott inom näringslivet strängare.

GRECO behandlar Finlands rapport i sitt möte före slutet av året.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Helinä Lehtinen, tfn 09 1606 7624
Kriminalisering av mutor: lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 09 1606 7723
E-postadresser: fö[email protected]

Finlands rapport till GRECO bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen