Hoppa till innehåll
Media

Förslag om europeisk köplag väckte frågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2011 10.00
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor diskuterade kommissionens förslag till en ny gemensam europeisk köplag vid sitt möte i Luxemburg i dag. Förslaget skulle betyda att säljaren och köparen vid gränsöverskridande handel skulle kunna överenskomma om att den europeiska köplagen tillämpas på köpet i stället för den nationella lagstiftningen.

Syftet med den gemensamma europeiska köplagen är att effektivisera den gränsöverskridande handeln inom EU. I länder med en hög konsumentskyddsnivå, såsom i Finland, skulle reformen dock sannolikt leda till en sänkning av konsumentskyddsnivån.

- Jag är orolig för relationen mellan den föreslagna gemensamma europeiska köplagen och konsumentskyddslagstiftningen. Jag anser det vara viktigt att rättigheterna för de finska konsumenterna inte försämras, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson, som företrädde Finland vid mötet.

Henriksson frågar också om det är realistiskt att anta att en konsument skulle kunna jämföra den nationella och den europeiska lagstiftningen och göra ett välinformerat och välmotiverat val mellan dem. Snarare är det så att företagen i verkligheten gör detta val.

- Förhandlingarna om den europeiska köplagen skulle sannolikt bli mycket svåra och tidskrävande. Det skulle vara förnuftigast att fokusera på konkreta åtgärder som förbättrar företagens förutsättningar att verka på den inre marknaden och ökar konsumenternas förtroende, betonar Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
forskare Laura Määttänen, tfn 09 1606 7666
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen