Hoppa till innehåll
Media

Förslag till enhetliga principer för regleringen av administrativa sanktioner

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2019 12.40
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet har utarbetat ett förslag till principer för regleringen av administrativa sanktioner. Syftet är att dessa principer ska styra lagberedningen så att lagstiftningen förenhetligas.

Med administrativa påföljder av straffkaraktär, dvs. sanktioner, avses bland annat olika överträdelse- och påföljdsavgifter, såsom konkurrensbrottsavgifter och kontrollavgifter i kollektivtrafiken. Bestämmelser om administrativa sanktioner finns för närvarande i varierande grad i speciallagar som gäller olika områden. Tillämpningen av dessa sanktioner har ökat särskilt till följd av utvecklingen av EU-lagstiftningen.

De principer för regleringen som föreslås för att stödja lagberedningen anger bland annat när administrativa sanktioner är tillämpliga, hur de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna ska beaktas och hur befogenheten att påföra administrativa sanktioner ska utformas.

Arbetsgruppen föreslår att principerna för regleringen tas in i Lainkirjoittajan opas, som finns på webbplatsen Finlex.fi.

Det finns inte grunder för en allmän lagstiftning om administrativa sanktioner

Arbetsgruppens uppdrag var också att bedöma behovet av en allmän lagstiftning om administrativa sanktioner. Enligt arbetsgruppen finns det åtminstone inte för tillfället tillräckliga grunder eller förutsättningar för att stifta en allmän lag om dessa sanktioner.

Arbetsgruppen ansåg att det är svårt att lösa behovet av lagstiftning om administrativa sanktioner genom allmän lagstiftning på ett täckande sätt så att behovet av speciallagstiftning avsevärt skulle minska. Beredningen av en allmän lagstiftning ansågs vara särskilt utmanande med tanke på de påföljdssystem som grundar sig på EU-rätten.

Arbetsgruppen fäster dock uppmärksamhet vid att det finns skäl att bedöma om lagen om verkställighet av böter fortfarande är aktuell. Lagen tillämpas i stor utsträckning vid verkställandet av administrativa sanktioner.

Ytterligare upplysningar: Olli Mäenpää, arbetsgruppens ordförande, professor, tfn 050 535 5834, e-post: [email protected],

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50396, e-post: [email protected]

Utveckling av regleringen som gäller administrativa påföljder av straffkaraktär (på finska)

Tillbaka till toppen