Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Brottsbekämpning kräver långsiktigt arbete i kommunerna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2011 7.40
Pressmeddelande -

- Lokalt säkerhetssamarbete är en viktig del av brottsbekämpning. Kommunerna är medvetna om att säkerhetsproblem inte kan lösas eller ens betydligt minskas genom enskilda åtgärder utan förbättring av säkerheten kräver långsiktigt arbete, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid seminariet som ordnades av rådet för brottsförebyggande och Helsingfors stad på torsdagen.

- Exempel på långsiktigt arbete är kommunernas satsningar på att stödja familjer, förebygga utslagning bland unga och på att genomföra säker samhällsplanering, uppräknade Henriksson.

Rådet för brottsförebyggande och justitieministeriet stöder utvecklingen av det lokala brottsförebyggandet. - Kommunerna har också via justitieministeriet fått finansiering från statsbudgeten för detta ändamål. Den totala summan har under de senaste åren varit ca 170 000 euro, berättade Henriksson.

- Strävan är att med dessa medel stöda i synnerhet sådana projekt som syftar till att införa lovande metoder för att förebygga brottslighet. Allt viktigare är också det att man i projekten kan följa upp hur väl metoderna fungerar.

- Genom att satsa på förebyggande åtgärder kan man i bästa fall - förutom att undvika det stora mänskliga lidandet som brottslighet orsakar - även spara mycket pengar som annars skulle gå till åtgärderna efter brotten, sade Henriksson.

En annan fråga som bör beaktas är äldre personers säkerhet. - Jämfört med andra åldersgrupper kan brott som riktar sig mot äldre personer oftare bli oanmälda. Därför bör det skapas metoder för att få mer information om just äldre personers sårbarhet och risker att bli offer för brott.

Henriksson påminde om att brottsförebyggande har en stor roll i regeringsprogrammet.
- Inom det våldsförebyggande arbetet läggs tyngdpunkten på en minskning av grova våldsbrott och våldet bland unga, en bättre identifiering av våld som riktas mot sårbara grupper, såsom åldringar och invandrarkvinnor, barn eller handikappade och förebyggandet av våldsam radikalisering.

I brottsförebyggandet som ansluter sig till invandrare har man funnit verksamhetsmetoder som ökar gruppernas delaktighet och säkerhetskänsla i kommunerna och bosättningsområdena. - Konflikter förekommer, med de ska kunna lösas på ett fösonligt sätt. Att förtala någon annan på grund av nationellt eller etniskt ursprung främjar inte försonligheten, konstaterade Henriksson.

- Som jag sa, det är alltid skäl att komma ihåg att all form av utanförskap förebyggs bäst i ett tidigt skede. Därför är det också viktigt med nolltolerans mot alla former av mobbning. Lyckas vi förebygga utanförskap, mobbning och utslagning, ja då har vi lyckats bra också i vår kriminalpolitik och en rättvis socialpolitik är den bästa förebyggande kriminalpolitiken.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen