Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Syftet med demokratipriset är att uppmärksamma aktörer som främjar nya typer av växelverkan

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2021 12.46
Pressmeddelande

Plan International Finland, Natur och Miljö rf och Kehitysvammaisten Tukiliitto ry tilldelades justitieministeriets Demokratipris 2020. Temat för priset var främjande av en ny typ av växelverkan. Idag överräckte justitieminister Anna-Maja Henriksson priset till pristagarna.

– Händelserna i världen under den senaste tiden visar hur viktigt det är att upprätthålla och utveckla en konstruktiv diskussionskultur i samhället som ett led i en fungerande demokrati. Med en konstruktiv och respektfull samhällsdebatt kan vi motverka polarisering och marginalisering i samhället. Vi vill med demokratipriset uppmärksamma god praxis i det civila samhället och nya former av medborgarinflytande, sade Henriksson.

Priset delades ut för sjätte gången och prissumman på 10 000 euro delades mellan tre pristagare. Inom den utsatta tiden kom det 33 olika förslag som uppfyllde kriterierna för att tilldelas priset.

Utbildningsprogrammet Tyttöryhmä (sv. Flickgruppen) som ingår i Plan International Finlands projekt för demokratifostran Muuttajat! (sv. Omformarna) tilldelades priset för att ha skapat ett forum för påverkan för flickor och unga kvinnor som flyttat till Finland och är intresserade av att påverka samhället.

Miljöorganisationen Natur och Miljö rf tilldelades priset för sitt arbete med att uppmuntra och stödja påverkan i samhället särskilt när det gäller miljöfrågor. Natur och Miljö har arbetat aktivt och långsiktigt för att människor ska kunna påverka sin egen närmiljö.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:s (sv. De Utvecklingsstördas Stödförbund) team av erfarenhetsexperter ”Vahvistu vanhempana” (sv. Bli starkare som förälder) tilldelades priset för sin gruppstödsverksamhet som har bidragit till att öka delaktigheten hos utsatta personer i samhället. Verksamheten har visat att det finns en mångfald av föräldraskap och skapat möjligheter till samspel mellan föräldrar till barn som har placerats och omhändertagits.

Pristagarna utsågs av en jury som bestod av Anu Kantola från Helsingfors universitet, artisten Signmark dvs. Marko Vuoriheimo och influencern Maiju Voutilainen.

Demokratipriset 2020 delas ut som ett led i det nationella demokratiprogrammet. Syftet med demokratipriset är att rikta ett tack till aktörer inom det civila samhället, öka kännedomen om det civila samhället och hitta god praxis för att stödja ett aktivt medborgarskap. Justitieministeriets samarbetspartner 2020 var statsrådets kansli, finansministeriet, Finlands Kommunförbund och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Mer information:
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Katarina Långström, planerare, tfn 0295 150238, [email protected]
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150416, [email protected]

Mer information om Demokratipriset finns på justitieministeriets webbplats

Mer information om demokratiprogrammet 2025

 

Tillbaka till toppen