Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet har granskat telefonservice inom sitt förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2011 8.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har utvecklat justitieförvaltningens telefonservice så att medborgarna för närvarande kan kontakta alla domstolar och myndigheter inom förvaltningsområdet utan tilläggsavgift. Även väntetider vid samtal är mycket korta.

Riksdagens justitieombudsman har den 30 december 2010 bett justitieministeriet att meddela vilka framsteg som gjorts när det gäller att ordna avgiftsfri telefonrådgivning inom dess förvaltningsområde. Justitieombudsmannen ansåg att telefonservicen inte uppfyller förvaltningslagens krav med anledning av de tilläggsavgiftsbelagda numren och köerna till telefonväxlarna. Dessutom kritiserade justitieombudsmannen att ministeriet har vidtagit åtgärder för att utveckla telefonservicen för långsamt.

Justitieministeriet konstaterar i sitt svar till justitieombudsmannen att ministeriet flera gånger under de senaste åren har gett anvisningar till förvaltningsområdets enheter för att telefonservicen skulle utvecklas till att motsvara kravet på avgiftsfrihet. Efter hösten 2010 har justitieministeriet och förvaltningsområdet målmedvetet avlägsnat de brister i telefonnummersystemet och telefonservicens avgiftsfrihet som fortfarande har förekommit.

Antalet tilläggsavgiftsfria 0100-servicenummer har avsevärt utökats, och det finns ett stort antal tilläggsavgiftsfria 050-servicenummer som används för rådgivning.Enligt utredningar är det inte heller kö till telefonväxlarna. Till exempel i december 2010 var den genomsnittliga väntetiden för 0100-numren 4 sekunder. I de långsammaste fallen var väntetiden i genomsnitt cirka 30 sekunder.

Ytterligare upplysningar:
dataadministrationschef Max Hamberg, tfn 010 09 160 67822
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen