Hoppa till innehåll
Media

Språkberättelsen 2017 till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 13.48
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade i dag regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen till riksdagen.

Berättelsen innehåller aktuell information om språkförhållandena och språkklimatet i Finland. I den granskas hur de språkliga rättigheterna tillgodoses inom social- och hälsovården och i statsägda bolag. Dessutom redogörs för de möjligheter och utmaningar som de språkliga rättigheterna ställs inför i framtiden, särskilt med tanke på digitaliseringen och invandrarnas integration.

Inom social- och hälsovården uppgav kommunerna och sjukvårdsdistrikten att det största problemet är bristen på språkkunnig personal. I berättelsen rekommenderas det att man utvecklar de anställdas språkkunskaper och tar fram nya rekryteringsmetoder. Utöver detta rekommenderas det att tillgången till social- och hälsovårdstjänster på de tre samiska språken ska förbättras, till exempel genom att man utvecklar de förfaranden som tillämpas då tjänster tillsätts eller genom att man stärker de anställdas språkkunskaper.

I framtiden kommer den offentliga sektorns tjänster att digitaliseras. I berättelsen betonas det att man i olika digitaliseringsprojekt bör säkerställa att tjänsterna fungerar på finska och på svenska. Likaså fäster man vikt vid behovet att förenhetliga och samordna terminologin på olika förvaltningsområden.

I regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen behandlas finska, svenska, samiska, teckenspråk och andra språk som används i Finland. Språkberättelsen lyfter fram centrala iakttagelser om varje tema som behandlas.

Berättelsen lämnas till riksdagen en gång under varje regeringsperiod. 

Ytterligare information:
Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, tfn 0295 150 181,
Vava Lunabba, överinspektör, tfn 0295 150 136

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017 (publikation)
 

Tillbaka till toppen