Hoppa till innehåll
Media

Lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar blir kortare i december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 13.50
Pressmeddelande

En anteckning om betalningsstörning avförs i fortsättningen inom en månad från det att kreditupplysningsföretagen har fått kännedom om betalningen. Reformen träder i kraft i början av december. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag.

Den förkortade lagringstiden gäller både de allmännaste personkreditupplysningarna och företagskreditupplysningar. Dessutom förlänger en ny anmärkning om betalningsstörning i fortsättningen inte lagringstiden, utan lagringstiden för varje anteckning om betalningsstörning ska beräknas självständigt.

Enligt den nuvarande lagen lagras till exempel utsökningsuppgifter i kreditupplysningsregistret i tre år och en ny anteckning kan förlänga den här tiden.

- Genom denna lagändring vill vi förbättra ställningen för dem som råkat i ekonomiska svårigheter. Genom reformen ingriper vi i situationer som upplevs som oskäliga och där den skuldsatta fortfarande har en anteckning om betalningsstörning trots att skulden redan är betald, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I kreditupplysningslagen har också gjorts de nödvändiga ändringar som Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning förutsätter. Ändringarna stärker skyddet av medborgarnas personuppgifter och rättsskydd genom att förtydliga kreditupplysningslagens förhållande till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Om en bedömning av kreditvärdigheten enligt kreditupplysningslagen görs enbart automatiserat, är det i fortsättningen möjligt att kräva att kreditvärderingen omprövas. Till denna del träder ändringarna i kraft vid ingången av juni.

Ytterligare information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn  050 479 7976, [email protected]
Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen