Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningens kvalitet och regeringens mål diskuterades på Seminariet för smidigare lagberedning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2011 9.45
Pressmeddelande -

Regeringen ska vidta åtgärder för att förbättra lagstiftningens kvalitet och effektivisera styrningen av lagberedningen. Syftet är att lagstiftningen effektivt ska förverkliga regeringens mål. Sätt att förbättra lagstiftningens kvalitet diskuterades i dag på Seminariet för smidigare lagberedning. På seminariet presenterades olika modeller för lagberedningsprocessen och dess styrning, som har beretts i projektet Smidigare lagberedning.

I regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering ingår flera riktlinjer som gäller lagstiftningens kvalitet. Ett centralt medel för att förbättra kvaliteten på lagstiftningen är en lagstiftningsplan som omfattar regeringens centrala lagstiftningsprojekt. Vid genomförandet av planen ska särskild uppmärksamhet fästas vid projekt som överskrider ministeriegränserna, vid att regleringen görs klarare och vid att antalet alternativa regleringssätt ökas. Därtill ska procedurerna för en god lagberedningsprocess som stakats ut i projektet Smidigare lagberedning tas i bruk.

Seminariet för smidigare lagberedning arrangerades av justitieministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. I seminariet deltog tjänstemän från ministerierna och riksdagen. Justitieministeriet genomför projektet Smidigare lagberedning i samarbete med Sitras program för offentlig ledning. Projektet fortsätter efter seminariet så att ett utbildningsprogram för att stöda införandet av modellen för lagberedningsprocessen ska planeras.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Pekka Nurmi, tfn 09 160 67670
konsultativ tjänsteman Maija Salo, tfn 09 160 67969

Föredragen (på finska) finns på sidorna för Smidigare lagstiftning på justitieministeriets webbplats.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen