Hoppa till innehåll
Media

Lättare än tidigare att fatta beslut som främjar husbolagens tillgänglighet och hållbart boende

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 13.36
Pressmeddelande

Lagen om bostadsaktiebolag ändras i mars. Reformen gör det lättare att genomföra ändringsarbeten som förbättrar tillgängligheten och främjar hållbart boende. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Aktieägare i husbolag ska i fortsättningen ha rätt att på egen bekostnad utföra ändringsarbeten som förbättrar tillgängligheten också i gemensamma lokaler och utrymmen i den byggnad eller fastighet som bolaget besitter. Den aktieägare som har genomfört ändringen, ska på samma sätt som i fråga om sina övriga ändringsarbeten, svara för driftskostnaderna, underhållet och avlägsnandet av en ändring som blivit onödig.

Ändringar som förbättrar tillgängligheten kan till exempel vara ett elektroniskt dörröppningssystem och en ramp för byggnadens entré eller en förbättring av belysningen i allmänna lokaler och utrymmen och vid entrén.

Bolagsstyrelsen eller disponenten ska på förhand underrättas om ändringsarbetet, och ändringen får inte orsaka kostnader eller annan olägenhet för bolaget eller andra aktieägare.

Dessutom kan bolagsstämman i ett gammalt bostadsaktiebolag i fortsättningen med majoritetsbeslut fatta beslut om renoveringar som främjar hållbart boende, samtidigt som motsvarande nyordningar tas i bruk i samband med nybygge. Sådana reformer kan vara till exempel nya innovationer och tjänster inom den lokala energiproduktionen.

Ändringarna träder i kraft den 8 mars.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 3 mars.

Mer information: Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)


Tidpunkten för stadfästandet av lagen har uppdaterad den 3.3

Tillbaka till toppen