Hoppa till innehåll
Media

Till överdomare vid marknadsdomstolen föreslås Jussi Karttunen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2019 13.43
Pressmeddelande

I dag gjorde statsrådet en framställning om utnämning av Jussi Karttunen till överdomare vid marknadsdomstolen för tiden 1.10.2019 – 30.9.2026. Republikens president fattar beslut om utnämningen fredagen den 6 september 2019.

Karttunen har varit domare vid marknadsdomstolen över 11 år, och avdelningschef över fem år. Tidigare har han bland annat varit specialsakkunnig vid justitieministeriet, justitiesekreterare och föredragande vid högsta domstolen och fiskal vid hovrätten.

Tjänsten som överdomare vid marknadsdomstolen utlystes med anledning av att överdomare Kimmo Mikkola gick i pension.

Mer information:

Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn 029 51 50458, e-post fö[email protected].

Tillbaka till toppen