Hoppa till innehåll
Media

Marknadsföringslotterier kan i fortsättningen begränsas till att gälla endast köpare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2011 10.00
Pressmeddelande -

Rätten att delta i ett lotteri kan från och med den 15 juni begränsas till att gälla endast dem som har köpt den nyttighet eller service som marknadsförs eller lämnat ett anbud om köp. Det är inte längre nödvändigt att erbjuda möjlighet att delta i ett lotteri för dem som inte vill köpa nyttigheten i fråga.

Lagändringen som upphäver konsumentskyddslagens bestämmelser om förbuden mot s.k. marknadsföringslotterier med krav på motprestation träder i kraft den 15 juni 2011. Orsaken till lagändringen är EU-domstolens beslut, där domstolen ansåg att sådana allmänna förbud strider mot EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Marjo Lahelma, tfn 09 1606 7672, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen