Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen: Arbetet för att bekämpa korruption ska effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2019 10.54
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet fattade beslut om beredning av en strategi mot korruption för åren 2020–2023.

På kort sikt är målet att effektivisera bekämpningen av korruption och på lång sikt att bygga upp ett samhälle där korruption inte kan få fotfäste. 

Strategin syftar till att förtydliga myndighetsansvaren och öka samarbetet i dessa frågor. Man vill också förbättra möjligheterna att identifiera korruption, t.ex. osakliga bindningar och olika intressekonflikter.

Ministerarbetsgruppen beslutade också om att inleda utarbetandet av ett omfattande handlingsprogram för bättre lagstiftning. I programmet ska ingå olika åtgärder för att förbättra lagberedningens kvalitet, planmässighet och öppenhet. Genom programmet vill man också satsa på lagberedarnas utbildning och samarbete, skapa ett nytt system för bedömning av lagars konsekvenser i efterhand samt öka kompetensen i frågor som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Ytterligare information:Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Venla Salmi, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 064, [email protected]

Strategi mot korruption: Juuso Oilinki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 323, [email protected]

Handlingsprogram för bättre lagstiftning: Susanna Siitonen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 150 083, [email protected]

Tillbaka till toppen