Hoppa till innehåll
Media

Ny delegation för brottspåföljdsområdet tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2011 12.41
Pressmeddelande -

Ny delegation för brottspåföljdsområdet har tillsatts för den följande treårsperioden 1.1.2012 – 31.12.2014.

Delegationen inrättades år 2003 i samband med justitieministeriet. Delegationen är ett sakkunnigorgan i frågor som hänför sig till utvecklingen av brottspåföljdsområdet samt stödjer och främjar ett samarbete vid anpassningen i samhället av dem som dömts till påföljder och vid minskandet av återfallsbrottslighet bland dem. Delegationens verksamhet syftar till att främja sektorsövergripande utveckling inom området, intensifiera samarbetet och samordna de olika stödsystemen.

Delegationens ordförande är riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä och vice ordförande riksdagsledamot Kari Tolvanen.

Delegationens medlemmar är biträdande avdelningschef Arto Kujala (justitieministeriet), polisöverinspektör Keijo Suuripää (inrikesministeriet), överinspektör Tarja Koskimäki (undervisnings- och kulturministeriet), överinspektör Kirsti Haapa-aho (arbets- och näringsministeriet), regeringsrådet Maini Kosonen (social- och hälsovårdsministeriet), juris Ida Staffans (Finlands kommunförbund), professor Anssi Keinänen (Joensuu univeristet), regiondirektör Sauli Hautakangas (Västra Finlands brottspåföljdsregion), direktör Eeva-Leena Jaakkola (Södra Finlands brottspåföljdsregion), biträdande riksåklagaren Jorma Kalske (Riksåklagarämbetet), verksamhetsledare Marita Ruohonen (Föreningen för Mental Hälsa) och verksamhetsledare Jukka Mäki (Stiftelsen för Kriminalvårdens Främjande).

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Leena Kuusama, tfn (09) 1606 7734
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen