Hoppa till innehåll
Media

Ny handbok är till hjälp i arbetet mot hatmotiverade gärningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2021 13.43
Nyhet

Med tanke på identifiering och förebyggande av hatmotiverade gärningar är det viktigt med arbete på det lokala planet. Negativa fenomen måste identifieras för att man ska kunna ingripa i dem i tid. Justitieministeriets handbok erbjuder lokala aktörer verktyg för att förebygga hatmotiverade gärningar.

Handboken Sårande ord, skadliga gärningar är riktad till lokala aktörer, såsom kommuner och organisationer. Den erbjuder verktyg för att identifiera risker och förebygga hatmotiverade gärningar. Den pragmatiska handboken innehåller konkreta åtgärdsförslag till hur arbetet mot hatmotiverade gärningar ska organiseras och hur resultaten av arbetet ska följas. I handboken har det samlats erfarenheter från kommuner på olika håll i Finland.

Varje människa har rätt till en trygg livsmiljö. Därför är det viktigt att identifiera eventuella hot och fenomen som leder till hatmotiverade gärningar, som kan vara små gärningar i vardagen eller allvarliga brott. Tidigt ingripande är viktigt eftersom också dolda problem kan leda till att känslan av otrygghet ökar eller rentav till våldsamma konflikter. 

Arbetet mot hatmotiverade gärningar bidrar till att främja säkerhet och likabehandling. Förhoppningen är att handboken, som publicerats på webben, stöder aktörer på lokal nivå i planeringen, genomförandet och uppföljningen av arbetet mot hatmotiverade gärningar samt ökar det sektorsövergripande samarbetet för att effektivisera arbetet mot diskriminering.

Handboken har gjorts i projektet Fakta mot hat, som har fått finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. Handboken finns på finska, svenska och engelska. 

Sårande ord, skadliga gärningar 
– Handbok för att motarbeta hatgärningar på det lokala planet


Ytterligare information:
Milla Aaltonen, projektchef, tfn 0295 150 061, [email protected]

Tillbaka till toppen