Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson till det informella ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor i Sopot

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2011 10.00
Pressmeddelande -

Under Polens EU-ordförandeskap ordnas det informella mötet av rådet för rättsliga och inrikes frågor i Sopot på måndagen den 18 och tisdagen den 19 juli. På mötet företräds Finland i rättsliga frågor av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Diskussionstemana för justitieministrarna vid mötet är EU:s åtgärder för skyddet av brottsoffer samt den europeiska avtalsrättens framtid.

Rådet godkände i juni en färdplan för att stärka brottsoffers rättigheter och skyddet av brottsoffer. I anslutning till detta ska bl.a. balansen mellan rättigheterna för brottsoffer och för åtalade för brott samt möjligheter att genomföra reformerna under den rådande ekonomiska situationen diskuteras på mötet.

I fråga om avtalsrätten ska ministrarna överväga om hinder för den inre marknadens verksamhet och gränsöverskridande handel i EU skulle kunna elimineras genom att utöver regleringen för konsumentskydd skapa ett frivilligt europeiskt avtalsrättsligt instrument.

Minister Henriksson ska i samband med mötet träffa Vivian Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Thomas Bergman, tfn 09 1606 7506 och konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 09 1606 7896

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen