Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Språkliga rättigheter ska beaktas vid kommun- och servicestrukturreformen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2011 22.00
Pressmeddelande -

- Den nationella språkstrategin och dess beredning ska beaktas vid planeringen av kommun- och servicestrukturreformen för att service på de båda nationalspråken, finska och svenska, även i framtiden kan tryggas, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Vi lever i ett förvaltningsmässigt brytningsskede där såväl en kommunreform som en stor hälso- och sjukvårdsreform planeras. Vid beredningen av reformen är det oerhört viktigt att trygga den framtida tillgången till service på de båda nationalspråken. En bra och omfattande språkstrategi är ett viktigt redskap i detta.

Statsrådets kansli tillsatte i dag ett projekt för att bereda en nationalspråkstrategi. Avsikten är att före slutet av år 2012 utarbeta en långsiktig språkstrategi för att utveckla de två livskraftiga nationalspråken och utifrån detta konkretisera åtgärderna för regeringsperioden.

Minister Henriksson är den ena av projektets två vice ordföranden. Projektet leds av statsminister Jyrki Katainen.

- Jag är mycket nöjd med att arbetet med den nationella språkstrategin kommer igång, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Den av president Ahtisaari ledda arbetsgruppen tog fram ett värdefullt handlingsprogram med konkreta åtgärdsförslag för ett Finland med två levandenationalspråk.
Regeringsprogrammet slår fast att en långsiktig språkstrategi ska utarbetas med grund i Ahtisaaris arbetsgrupp.

- Arbetet utförs under statsministerns ledning. Det är en viktig signal att statsminister Katainen prioriterar och värnar om landets tvåspråkighet, säger Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520 e-post: fö[email protected]

Statsrådets kanslis meddelande om tillsättande av projektet för språkstrategin

Förslaget av Ahtisaaris arbetsgrupp på Folktingets webbplats

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen