Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Antti Häkkänen i Kina: Det är möjligt att ingripa i våld och sexuella trakasserier mot kvinnor genom att sprida information

Justitieministeriet
2.2.2018 9.25
Pressmeddelande

- Våld och sexuella trakasserier mot kvinnor och flickor är ett allvarligt problem såväl i Finland som i andra länder. Det är skäl att sprida information om fenomenets omfattning och former för att vi tillsammans ska kunna planera och genomföra effektiva åtgärder för att lösa problemet, sade justitieminister Antti Häkkänen när han talade i Peking i dag den 2 februari.

Minister Häkkänen höll ett inledningsanförande vid ett diskussionsmöte om våld och sexuella trakasserier mot kvinnor som Finlands ambassad ordnade i samarbete med organisationen UN Women.

- För några år sedan gjorde EU:s byrå för grundläggande rättigheter en undersökning om förekomsten av våld mot kvinnor i olika länder i Europa. Undersökningen gav en synnerligen dyster bild av situationen i Finland. Våld mot kvinnor är vanligare i Finland än i de övriga europeiska länderna i genomsnitt. Det är ett faktum som många finländare har svårt att tro. För att hitta en lösning på den svåra situationen måste vi dock erkänna problemet, konstaterade minister Häkkänen.

- Att utrota sexuella trakasserier är ett mål som vi ska försöka nå och som kräver allt mer målinriktade åtgärder av oss. Alla former av trakasserier ska fördömas kraftigt och det måste utvecklas effektivare sätt att ingripa i trakasserierna såväl genom lagstiftning som genom olika politiska program, framhöll Häkkänen.

Ett betydande framsteg i Kina var lagen om familjevåld som trädde i kraft 2016. Genom lagen strävar man efter att förebygga familjevåld, ingripa i våld och ställa de skyldiga till svars för sina gärningar. I Kina är våld, sexuella trakasserier och sexuellt ofredande mot kvinnor dock fortfarande ett allvarligt problem som det sällan pratas om.

Människorättsorganisationer, bl.a. UN Women, Human Rights Watch och Amnesty International, framhäver att i synnerhet flickor som övergetts på landsbygden är i en sårbar situation. Under de diskussioner som fördes vid mötet framhävdes att det förutom lagstiftning också behövs en social förändring för att undanröja problemet.

I diskussionsmötet deltog representanter för Kinas förvaltning och civilsamhälle, den privata sektorn och de olika ländernas ambassader i Peking. Genom mötet försökte man öka i synnerhet ungas medvetenhet om jämställdhet och om rättsstaten samt sprida bästa praxis. Mötet var en del av den finska beskickningens verksamhet för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i Kina.

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 50 512 7946

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen