Hoppa till innehåll
Media

Understöd för förebyggande av vålds- och sexualbrott kan nu sökas för 2024

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2024 11.57
Nyhet

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd för utvecklande av förebyggande tjänster och tjänster för att bryta våldsspiralen i fråga om vålds- och sexualbrott samt för att öka användningen av tjänsterna.

Möjligheten att beviljas understöd ökar om programmet genom inhemsk eller internationell forskning har konstaterats vara verkningsfullt och om det följer kvalitetskriterierna för förebyggande och avbrytande av våld (på finska). Understöd kan även beviljas som fortsatt finansiering för sådana projekt för att förebygga och bryta våldsspiralen i fråga om vålds- och sexualbrott som tidigare har beviljats finansiering av justitieministeriet.

För utveckling av rehabiliteringsprogram för personer som begått vålds- och sexualbrott kan understöd delas ut till ett belopp av sammanlagt högst 575 000 euro. Understöd kan sökas av organisationer, föreningar, stiftelser och kommuner eller samkommuner. Ansökningstiden går ut den 5 februari.

Ansökningsinfo ordnas den 16 januari

Understöd för brottsförebyggande söks nu för första gången i tjänsten Sokunderstod.fi. Webbtjänsten samlar alla statsunderstödsutlysningar på en och samma plats. Du kan bläddra bland utlysningar utan inloggning, men för att ansöka om understöd ska du logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation. Om sökanden ännu inte har de fullmakter som getts i Suomi.fi-tjänsten eller tillräckliga fullmakter för den person som bereder ansökan, lönar det sig att göra det först.

För sökandena ordnas Teams-info den 16 januari kl. 10–11, anmälningar senast 12.1. Info ordnas på finska.

Ytterligare information: Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223, [email protected]

Information om ansökningsinfo (på finska)

Utlysningen i tjänsten Sokunderstod.fi

Information om tjänsten Sokunderstod.fi

Tillbaka till toppen