Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Inom brottsförebyggandet satsar man på att förebygga återfall i brott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2019 14.09
Pressmeddelande

- Brottsförebyggandet är en av prioriteringarna i regeringsprogrammet. Regeringen satsar på mångsidiga metoder för att förebygga brottslighet och återfall under de kommande åren. Vi kommer att få ett årligt anslag på 2,5 miljoner euro till justitieministeriet för åren 2020 –2023. Pengarna kommer att användas för att förebygga vålds- och sexualbrott och för att stödja unga som uppvisar symptom genom att begå brott, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag vid jubileumsseminariet för rådet för brottsförebyggande.

I enlighet med regeringsprogrammet utarbetas det ett program för bekämpning av våld mot kvinnor i Finland. Programmet bereds av justitieministeriet. Inom justitieministeriets förvaltningsområde kommer det dessutom att inrättas en tjänst för en rapportör om våld mot kvinnor. Dessutom har vi kommit överens om att uppgifterna med att samordna arbetet mot människohandel ska överföras från inrikesministeriet till justitieministeriet.

Rådet för brottsförebyggande fyller 30 år i år. På Ständerhuset ordnades i dag ett jubileumsseminarium för att fira denna milstolpe. Under dagen uppmärksammade man bland annat rådets historia och delade ut priset för utvärderingsforskning i brottsbekämpning.

Ytterligare information: Otto Andersson, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Tillbaka till toppen