Hoppa till innehåll
Media

Vad är din åsikt om beredningen av handlingsplanen för mänskliga rättigheter?

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2011 8.00
Pressmeddelande -

Vad tycker du att Finlands handlingsplan för mänskliga rättigheter ska innehålla? Arbetsgruppen som bereder handlingsplanen vill höra medborgarnas åsikter och förslag på diskussionsforumet dinasikt.fi.

Justitieministeriets arbetsgrupp bereder som bäst ett förslag till Finlands första nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter. Handlingsplanen ska ta upp regeringens tyngdpunkter när det gäller främjande av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, kartlägga rollen av olika aktörer inom människorättsområdet och innehålla konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna inom olika förvaltningsområden. Arbetsgruppens förslag ska vara klart före utgången av januari 2012.

Diskussionen pågår t.o.m. den 5 december på adressen http://www.dinasikt.fi/ämne/miten-ihmisoikeudet-voivat-suomessa

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 09 1606 7953, e-post: fö[email protected]

Mer om projektet

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen