Hoppa till innehåll
Media

De nordiska ministrarna framhävde effektivt samarbete

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2011 13.41
Pressmeddelande -

I det nordiska justitieministermötet som hölls den 21 juni i Raseborg i Västra Nyland framhävdes kontinuiteten av det rättsliga samarbetet. Ministrarna konstaterade att samarbete behövs såväl vid utvecklingen av familje- och arvsrättsliga bestämmelser som vid bekämpning av organiserad brottslighet.

En aktuell fråga i mötet som hölls i Svartå Slott var den kraftiga ökningen i antalet häktade och behovet att utveckla alternativa påföljder till följd av detta. Justitieminister Tuija Brax frågade sina nordiska kolleger om de har övervägt införande av ett elektroniskt övervakningsstraff för häktade. Elektronisk övervakning har använts som alternativ till ovillkorligt fängelsestraff i Sverige, Danmark och Norge. I Finland införs detta nya straff, som kan dömas ut i stället för ett ovillkorligt fängelsestraff på högst sex månader, vid ingången av november.

En annan aktuell fråga var framtiden av den nordiska arvsrätten, eftersom det inom EU som bäst bereds gemensamma bestämmelser om lagkonflikter och om domstolars behörighet, som eventuellt inte tillämpas i alla nordiska länder. Det strävas efter att trygga det traditionella nordiska samarbetet på familje- och arvsrättens område. I mötet diskuterades möjligheterna till ett nordiskt undantag i EU-bestämmelserna eller att ingå en nordisk överenskommelse, vars innehåll motsvarar EU:s kommande bestämmelser. I mötet kom man överens om att utreda de olika alternativen i de nordiska länderna.

Ministrarna framhävde vikten av nordiskt samarbete vid bekämpning av organiserad brottslighet. Minister Brax konstaterade att förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftningspaketet som överlämnades till riksdagen i slutet av regeringsperioden ger polisen i framtiden mer omfattande medel än för närvarande för att utreda dessa brott. I mötet diskuterades också de olika nordiska ländernas erfarenheter av bekämpning av våldsam extremism. Ministrarnas diskussioner meddelas för kännedom till de nordiska polischeferna som sammanträder regelbundet.

I mötet, som leddes av justitieminister Tuija Brax, deltog Sveriges justitieminister Beatrice Ask, Norges justitieminister Knut Storberg, Danmarks justitieministerLars Barfoed samt Islands inrikesminister Ögmundur Jónasson och minister Roger Eriksson från Åland. Också Finlands blivande justitieminister Anna-Maja Henriksson deltog i slutet av mötet för att träffa sina nordiska kolleger. Dessutom hade Färöarna företrädare vid mötet.

Ytterligare upplysningar:
Lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn 09 160 6 7761
lagstiftningsråd Ulla Mohell (elektronisk övervakning), tfn 09 1606 7892
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen