Hoppa till innehåll
Media

Brottspåföljdsmyndigheten får rätt att ingripa i obemannade fordons färd på fängelseområden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2019 13.24
Pressmeddelande

Brottspåföljdsmyndigheten kan i fortsättningen ingripa i olika obemannade fordons färd på fängelseområden. Med dessa avses exempelvis fjärrstyrda drönare.

Reformen som träder i kraft i början av juli ger Brottspåföljdsmyndigheten rätt använda tekniska anordningar för att upptäcka obemannade fordon och vid behov ingripa i deras färd inom fängelseområden. På detta sätt vill man bland annat hindra att otillåtna föremål eller ämnen flygs in i fängelset med fjärrstyrda drönare.

För närvarande har Brottspåföljdsmyndigheten ingen entydig behörighet att ingripa i obemannade fordons färd på eller ovanför ett fängelseområde.

Avsikten är att ikraftträdandet av reformen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon fredag.

Ytterligare information: Anne Kohvakka, specialsakkunnig, tfn 0295 150 183, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen