Hoppa till innehåll
Media

Robin Harms blir justitieminister Henrikssons specialmedarbetare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2011 6.30
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har valt vicehäradshövding Robin Harms till sin specialmedarbetare. Han börjar sitt arbete den 3 oktober. Harms efterträder Thomas Bergman som utnämnts till jurist vid FN:s flyktingorgan UNHCR:s byrå i Stockholm.

Harms arbetar för närvarande som överinspektör vid minoritetsombudsmannens byrå. Han har tidigare fungerat som människorättsobservatör för OSSE i Makedonien och som Eva Biaudets rådgivare vid OSSE-sekretariatet i Wien.

Harms har tidigare även tjänstgjort vid riksåklagarämbetets internationella avdelning och fungerat som juridisk rådgivare inom FN:s fredsbevarande operation i Eritrea och Etiopien.

Robin Harms kan kontaktas fr.o.m. 3.10. via justitieministeriets telefonväxel 09 16003 eller per e-post, adress: robin.harms(at)om.fi

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr tfn 09 1606 7520
malin.brannkarr(at)om.fi

Tillbaka till toppen