Hoppa till innehåll
Media

Utredning om konsekvenserna av slopandet av försäkringsdomstolens formella sammanträden har färdigställts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2019 14.25
Pressmeddelande

Slopandet av formella sammanträden vid försäkringsdomstolen har gjort att man kunnat utveckla verksamheten i en flexiblare riktning och att man bättre kunnat beakta parternas rättsskydd. Detta framgår av en utredning som professor Matti Tolvanen och universitetsläraren Kimmo Malin gjort på uppdrag av justitieministeriet.

Enligt utredningen har de formella sammanträdena vid försäkringsdomstolen i stor utsträckning slopats. Den empiriska analysen av beslutspraxis vid försäkringsdomstolen visar inget överraskande eller oroande. De sammanträden som hålls fördelas mångsidigt på olika ärendegrupper och sammansättningar.

I utredningen konstateras det att behandlingstiderna i försäkringsdomstolen har blivit kortare. Detta förklaras delvis med ökade resurser och minskade antal ärenden, men nuvarande sammanträdespraxis har utan tvivel också bidragit till att förkorta behandlingstiderna. I de ärenden där det inte hålls något sammanträde är behandlingstiderna avsevärt mycket kortare än i de ärenden där sammanträde hålls. Parternas rättsskydd främjas av att ärendena behandlas snabbt.

I utredningen påpekas det att man i den interna utvecklingen av försäkringsdomstolen måste se till att de enskilda ledamöterna inte upplever det som en för stor tröskel att kräva att sammanträde hålls.

Sedan ingången av 2016 har försäkringsdomstolen ett beslutsförfarande som innebär att det inte längre hålls formella sammanträden. Ledamöterna i den sammansättning som ska avgöra ärendet tar del av handlingarna, och om de är eniga om saken hålls inget sammanträde. Den aktuella utredningen innehåller en analys av vilka konsekvenser slopandet av försäkringsdomstolens formella sammanträden har fått.

Utredning: Konsekvenserna av att slopa försäkringsdomstolens formella sammanträden (på finska)

Ytterligare upplysningar: Matti Tolvanen, professor, Östra Finlands universitet, tfn 050 550 8092, Kimmo Malin, universitetslärare, Östra Finlands universitet, tfn 040 839 2248, e-postadresserna har formen [email protected], Piritta Koivukoski, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150026, e-postadressen har formen [email protected]

Tillbaka till toppen