Hoppa till innehåll
Media

Stärkta rättigheter för brottsoffer efterlyses i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.7.2011 10.30
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag delgett riksdagen EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer.

Syftet med förslaget är att förbättra brottsoffers rättigheter i EU. I förslaget ingår bland annat omfattande skyldigheter att åt offret erbjuda information om det stöd, den rådgivning, det skydd, de förfaranden och den rättshjälp som står till förfogande.

Den finska lagstiftningen uppfyller redan nu en stor del av de krav som ställs i direktivförslaget. En del av förslagen kan genomföras genom att förbättra de nuvarande praktikerna. Statsrådet förhåller sig positivt till förslaget och anser det vara nödvändigt att komplettera rambeslutet om brottsoffrets ställning, som godkändes år 2001.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Sanna Mikkola, tfn 09 1606 7709 (anträffbar endast 21.-22.7.)
specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen, tfn 09 1606 7722 (anträffbar fr.o.m. 15.8.)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen