Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Toimikunta valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista

Oikeusministeriö
13.5.2016 9.20
Tiedote

Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Tuomioistuinvirasto olisi oikeusministeriön hallinnonalalle sijoittuva itsenäinen virasto, jolle siirrettäisiin oikeusministeriössä nyt hoidettavat tuomioistuinten keskushallintotehtävät sekä tuomioistuimissa nyt hoidettavia hallintotehtäviä. Viraston toimiala kattaisi kaikki tuomioistuimet.

Tavoitteena on järjestää tuomioistuinten keskushallinto tavalla, joka korostaisi tuomioistuinten riippumatonta asemaa, edistäisi hallintotehtävien tehokasta hoitamista sekä vahvistaisi tuomioistuinten mahdollisuutta keskittyä lainkäyttötehtäväänsä. Tätä kautta voitaisiin edistää oikeusturvan toteutumista yhteiskunnassa.

Tuomioistuinten keskushallinnosta huolehtivan viraston perustaminen sisältyy vuosille 2013?2025 laadittuun oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan. Tuomioistuinviraston perustamista on ehdotettu myös mm. valtiovarainministeriön vuonna 2015 valmistuneessa keskushallinnon virastorakennetta koskevassa selvityksessä. Myös oikeusministeriön asettamat selvitysmiehet ehdottivat uudistusta 2015 julkaistussa arviomuistiossaan.

Toimeksiannon mukaan oikeusministeriö vastaisi jatkossakin tuomioistuimiin liittyvästä valtioneuvostotason tehtävistä kuten lainvalmistelusta ja muiden valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta, strategisista linjauksista, kehys- ja talousarviovalmistelusta sekä tärkeimmistä EU- ja kansainvälisen yhteistyön asioista. Oikeusministeriö vastaisi myös tuomioistuinviraston tulosohjauksesta. Tuomioistuinvirasto kävisi tulosneuvottelut yksittäisten tuomioistuinten kanssa.

Toimikunnan on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi helmikuun 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle syksyllä 2017 siten, että virasto voitaisiin perustaa vielä tällä vaalikaudella.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä ja varapuheenjohtajana hallintoneuvos Niilo Jääskinen korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Lisätiedot:
osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138,
hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, puh. 02951 50428, ja
hallitusneuvos Anne Hallavainio, puh. 02951 50458


Jari Lindström
Tillbaka till toppen