Hoppa till innehåll
Media

Den svenskspråkiga servicen vid domstolarna utvecklas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2024 15.42
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt ett projekt som stöder utvecklingen av den svenskspråkiga servicen vid domstolarna. Domstolarna kan utnyttja resultaten av projektet när de utvecklar sin service på svenska, vilket stöder tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna.

Syftet med projektet är att stödja utvecklandet av den svenskspråkiga servicen vid domstolarna, utreda eventuella utmaningar i genomförandet av servicen och föreslå lösningar på dem. I projektet skapas en modell för planering och samordning av den svenskspråkiga servicen, som de tvåspråkiga domstolarna enligt prövning kan utnyttja vid planeringen och utvecklingen av sin verksamhet. 

I projektet skapas ett nätverk av tvåspråkiga domstolar och en modell för nätverkets fortsatta verksamhet. I projektet utreds dessutom genom en enkät till domstolarna de omständigheter som påverkar valet av handläggningsspråk i brottmål och tvistemål.

Projektet genomförs under tiden 1.4.2024–31.3.2025. Domstolsverket svarar för det praktiska genomförandet av projektet. Projektet grundar sig på nationalspråksstrategin. Målet med nationalspråksstrategin är att säkerställa att det även i fortsättningen finns två levande nationalspråk i Finland. I fråga om rättsvården säger Petteri Orpos regeringsprogram att tillgången till svenskspråkiga tjänster ska tryggas i tvåspråkiga områden.

Ytterligare information:
Corinna Tammenmaa, enhetschef, tfn  0295 150 181, [email protected]
Jasmiina Jokinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 078, [email protected] 

Nationalspråksstrategin

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen