Hoppa till innehåll
Media

Delta i utvecklingen av föreningslagen och civilsamhällets verksamhet!

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2019 15.08
Pressmeddelande

Är det för svårt att bilda en förening och tungt att sköta dess förvaltning? Borde det vara enklare att registrera och avregistrera föreningar och fatta beslut i dem? Vilken information ska föreningen ge till sina medlemmar och på vilket sätt? Vad skulle vara ett enkelt sätt att officiellt godkänna och delta i friare former av verksamhet? Borde små föreningar ha lindrigare bokslutskrav?

Föreningars behov, verksamhet och möjligheter ändras med tiden. Det finns också andra sätt att vara verksam i civilsamhället, och till exempel friare former av verksamhet har blivit allt mer populära.

Justitieministeriets arbetsgrupp utreder på vilket sätt man kunde förbättra och öka verksamhetsmöjligheterna för föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Målet är att främja frivillig verksamhet och skapa mindre reglerade verksamhetsformer.

För att identifiera vilka problem och möjligheter det finns i nuläget samt utveckla nya lösningar samlas det under våren 2019 information från föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Avsikten är att få information från en så omfattande grupp olika aktörer som möjligt.

Du kan delta i insamlingen av information, föreslå frågor som borde lösas och ta ställning till olika förslag genom att svara på vår enkät. Med enkäten samlas information om vilka utvecklingsbehov det finns i lagstiftningen och nuvarande praxis.

Enkäten är öppen 3.5–30.6. Enligt enkätsvaren fastställs vilka ändringar som behövs i fråga om samfundsformen. Du kan delta i webbdiskussionen om olika lösningar och deras konsekvenser 28.5–30.6.2019. Om du ger oss din e-postadress när du svarar på enkäten får du också information om hur projektet framskrider och de följande skedena. Vi skickar information bland annat om resultaten av enkäten och webbdiskussionen, bedömningar av resultaten samt om projektets följande skeden, i vilka man också ska höra allmänheten.

Delta i arbetet genom att svara på enkäten! Vi tackar på förhand för all värdefull information och alla förslag till hur lagstiftningen som gäller föreningar och annan verksamhet i civilsamhället kan utvecklas.

Närmare upplysningar:

Jyrki Jauhiainen, regeringsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn  0295 150 558, [email protected]

Enkät: https://link.webropolsurveys.com/S/312C3F4FC2DA68AE

Tillbaka till toppen