Hoppa till innehåll
Media

Tjänsten som Domstolsverkets överdirektör söktes av 15 personer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2019 16.50
Pressmeddelande

Tjänsten som överdirektör för Domstolsverket som inleder sin verksamhet i början av 2020 söktes av 15 personer. Tjänsten tillsätts för en tid på fem år.

Ansökningstiden gick ut i dag den 10 maj. Följande personer sökte tjänsten inom utsatt tid:

Anne Hallavainio

Riku Jaakkola

Tuula Kivari

Petri Korpinen

Ilkka Lahtinen

Marko Loisa

Sakari Laukkanen

Jyrki Määttä

Pekka Määttä

Veli-Pekka Nurmi

Sabina Omarova

Juha Savela

Tre av sökandena vill inte ha sina namn offentliggjorda.

Det önskas att den som utses till tjänsten kan börja arbeta med uppgifter för att förbereda Domstolsverket vid justitieministeriet redan innan verket inleder sin verksamhet.

Domstolsverket finns inom justitieministeriets förvaltningsområde, men är ett självständigt centralt ämbetsverk. Den högsta beslutanderätten i Domstolsverket utövas av en direktion med domarmajoritet. Överdirektören leder det dagliga arbetet. Till Domstolsverket överförs merparten av de centralförvaltningsuppgifter som nu sköts av justitieministeriet. När verket inleder sin verksamhet har det cirka 45 anställda. Verket placeras i Vanda.

Ytterligare information: Anu Koivuluoma, specialsakkunnig, sekreterare för Domstolsverkets direktion, tfn 0295 150 228, [email protected]
 

Tillbaka till toppen