Hoppa till innehåll
Media

Lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser ändras i juni

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2019 14.34
Pressmeddelande

Lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser ändras så att utredningskommissioner som utreder exceptionella händelser i fortsättningen tillsätts i anslutning till Olycksutredningscentralen i stället för i anslutning till justitieministeriet.

Uppföljningen av hur säkerhetsrekommendationer med anledning av exceptionella händelser genomförs överförs till Olycksutredningscentralen. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna så att de träder i kraft den 16 juni 2019.

Ändringar görs också i bestämmelserna om en utredningskommissions sammansättning, jäv för deltagarna i utredningen, hörande, avslutande av utredningen och handräckning. Avsikten med ändringarna är att underlätta det praktiska arbetet med säkerhetsutredningar och göra det smidigare samt öka den allmänna säkerheten.

I lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser görs dessutom de ändringar som 2016 års järnvägssäkerhetsdirektiv ger upphov till.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsdirektör Tuula Majuri, tfn 02951 50280, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen