Hoppa till innehåll
Media

Tuula Majuri utnämnts justitiekanslersämbetets kanslichef för viss tid

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2019 14.11
Nyhet

Juris kandidat, vicehäradshövding Tuula Majuri har utnämnts till justitiekanslersämbetets kanslichef för viss tid. Majuri, som är lagstiftningsdirektör vid justitieministeriet, inleder sitt uppdrag i början av november.

Justitiekanslersämbetets kanslichef leder ämbetsverkets förvaltning. Därtill bistår kanslichefen justitiekanslern och biträdande justitiekanslern i justitiekanslersämbetets internationella och inhemska samarbete och utvecklingen av samarbetet. I uppgifterna ingår också att delta i beredningen av justitiekanslerns laglighetsövervakningsärenden.

Den ordinarie tjänsteinnehavaren Kimmo Hakonen är tjänstledig till våren 2024. Hakonen utnämndes till underrättelsetillsynsombudsman i våras.

Tillbaka till toppen