Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Bestämmelserna om mutbrott behöver utvecklas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2024 9.15
Pressmeddelande

En utredning om behoven att utveckla lagstiftningen om mutbrott har publicerats på uppdrag av justitieministeriet. I utredningen presenteras alternativa modeller för förenkling av rekvisiten. Dessutom föreslås det att handel med inflytande ska kriminaliseras, att förverkandepåföljder ska kunna dömas ut effektivare i samband med mutning av utländska aktörer och att definitionen av utländsk tjänsteman ska preciseras.

Utredningen gjordes av Matti Tolvanen, professor emeritus i straff- och processrätt. Utredningens omfattande analys av tings- och hovrätternas rättspraxis fokuserar på grunderna för förkastande av åtal, sambandet mellan förmån och anställningsförhållande, mutbrott i syfte att gynna någon inom näringsverksamhet, uppsåt samt mutning av utländska aktörer.

Utgångspunkten för utredningen är utmaningarna med bestämmelserna om mutbrott som har konstaterats i rättspraxis och i internationella landrapporter som gäller Finland. Utredningen har utarbetats som en del av den nationella strategin för bekämpning av korruption 2021–2023.

Mer information
Matti Tolvanen, professor emeritus, tfn 050 550 8092, [email protected]
Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 198, [email protected]

Utvecklingen av bestämmelserna om mutbrott

Matti Tolvanens kolumn om ämnet på webbplatsen Antikorruption.fi (på finska)
 

Tillbaka till toppen