Hoppa till innehåll
Media

Ändringar som träder i kraft vid ingången av år 2020 inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 9.00
Pressmeddelande

Flera lagändringar träder i kraft den 1 januari 2020 inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Bestämmelserna om villkorlig frihet skärps

Från och med början av 2020 blir det svårare för återfallsförbrytare att bli villkorligt frigivna. Reformen syftar till att göra straffrättssystemet rättvisare och mer godtagbart.

Pressmeddelande 11.4.2019

 Tilläggspåföljderna vid villkorligt fängelse skärps

Systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse skärps. I och med reformen kan också vuxna, dvs. de som hade fyllt 21 år när de begick brottet, som tilläggspåföljd vid ett villkorligt fängelsestraff dömas till övervakning.

 Pressmeddelande 21.2.2019

Förfarandet vid rättegång i förvaltningsärenden ses över

En ny lag om rättegång i förvaltningsärenden träder i kraft. Den nya lagen ska ersätta den nuvarande förvaltningsprocesslagen. Förfarandet med besvärstillstånd vid sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen kommer att utvidgas.

Pressmeddelande 4.7.2019

 Det nya Domstolsverket inleder sin verksamhet

Domstolsverket som stärker domstolarnas oberoende inleder sin verksamhet. Till Domstolsverket överförs merparten av de centralförvaltningsuppgifter som nu sköts av justitieministeriet.

Pressmeddelande 21.2.2019

Offentliga delgivningar och offentliga kungörelser publiceras i första hand på myndigheternas webbplatser

Bestämmelserna om offentlig delgivning och offentliga kungörelser förnyas. Både offentliga delgivningar och offentliga kungörelser ska i första hand publiceras på myndigheternas webbplatser.

Pressmeddelande 5.12.2019

Förbättringar i EU:s medborgarinitiativ nästa år

Registreringen av ett europeiskt medborgarinitiativ och insamling av stödförklaringar för det blir lättare i början av 2020. Kommissionen öppnar en gemensam webbtjänst för organisatörer av medborgarinitiativ via vilken de kan samla in stödförklaringar för initiativet. Det ska också ges mer information och stöd i frågor som gäller medborgarinitiativ.

Pressmeddelande 19.12.2019

Tillbaka till toppen