Hoppa till innehåll
Media

Enspråkiga kommuner får friare möjligheter att ansöka om att bli tvåspråkiga från och med den 15 december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2014 13.25
Pressmeddelande -

Om fullmäktige i en kommun begär det, kan statsrådet också mitt under den föreskrivna tioårsperioden bestämma att kommunen är tvåspråkig. Avsikten är att republikens president stadfäster denna lagändring i morgon på fredag så att den träder i kraft den 15 december 2014.

Syftet med ändringen är att trygga att de kommuner, som tidigare har fått språkbaserade statsbidrag och som till följd av statsandelsreformen vid ingången av år 2015 förlorar dessa bidrag, har möjlighet att få ersättning för kostnaderna för språkliga tjänster. I framtiden kan enbart tvåspråkiga kommuner få statsbidrag på grundval av kommuninvånarnas språk.

Statsrådet ska även i fortsättningen bestämma kommunernas språkliga status vart tionde år på grundval av den officiella statistiken. En kommun är tvåspråkig om den finsk- eller svenskspråkiga minoriteten utgör minst åtta procent av invånarna eller minst 3 000 invånare. Statsrådet ska bestämma att en tvåspråkig kommun ska bli enspråkig, om minoriteten består av färre än 3 000 invånare och minoritetens andel har sjunkit under sex procent.

Kommunfullmäktige kan också begära att kommunens status ändras från enspråkig till tvåspråkig. I fortsättningen behöver kommuner inte vänta tills slutet av tioårsperioden för att begära om ändring av den språkliga statusen.

Ytterligare upplysningar:
språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen