Bloggar (Blogg)

Arto Jääskeläinen: Välfärdsområdesvalet förrättat – färden fortsätter!

Publiceringsdatum 28.1.2022 10.09 Blogg JM

fi I sv

Fullmäktige i de nya välfärdsområdena valdes söndagen den 23 januari. Valresultatet fastställdes onsdagen den 26 januari och fullmäktige är redo att inleda sitt arbete den 1 mars.

Vägen till den första fullmäktigeperioden har varit lång och krokig. Resan inleddes med beredningen av social- och hälsovårdsreformen under Sipiläs regering i september 2015. Jag var medlem i den dåvarande reformens förvaltningsarbetsgrupp och min uppgift var att utarbeta olika förslag till hur landskapsvalet kunde genomföras. Jag skrev ett utkast till paragrafer strax före jul, eftersom det var mycket bråttom med reformen och allt skulle vara klart redan i januari. I planeringen utgick jag ifrån att bestämmelserna om det nya valet så långt som möjligt skulle motsvara bestämmelserna om kommunalval och att det nya valet skulle förrättas regelbundet i samband med kommunalval – jag tänkte mig att ingen ville ha nya separata val. Arbetsgruppen välsignade dessa utgångspunkter.

Som bekant hamnade Sipiläs regerings social- och hälsovårdsreform snart i svårigheter, vilket också uppdagades då det blev dags att bestämma tidpunkten för det första landskapsvalet. Majoriteten av riksdagspartiernas partisekreterare föreslog våren 2016 att kommunalvalet i april 2017 skulle flyttas till hösten samma år och att landskapsvalet skulle slås samman med det. Denna plan gick i stöpet, och följande förslag var att landskapsvalet skulle förrättas i samband med presidentvalet i januari 2018. Inte heller detta lyckades, och sommaren 2017 beslutade regeringen att valet skulle förrättas i oktober det året. Tidsplanen gick inte ihop då heller och det sista kortet på bordet var att förrätta valet i samband med Europaparlamentsvalet i maj 2019. Hela social- och hälsovårdsreformen råkade dock slutligen i en återvändsgränd i mars 2019 och regeringens propositioner i riksdagen förföll.

När den nuvarande regeringen inledde sin egen beredning av social- och hälsovårdsreformen tog jag som utgångspunkt beredningen under den föregående regeringens tid. Den här gången fanns det färre kurvor på vägen. Tidpunkten för valet fastställdes våren 2020 med noggrant övervägda milstolpar i tidsplanen: lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 2021, valet förrättas ungefär ett halvt år efter det (den 23 januari 2022), förberedelserna inför inledningen av fullmäktigeperioden räcker omkring en månad varefter fullmäktige inleder sin verksamhet den 1 mars 2022 och hela social- och hälsovårdsreformen träder i kraft den 1 januari 2023. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen i december 2020, och endast en kort tid före det ändrades landskapen till välfärdsområden och landskapsvalet till välfärdsområdesval.

När det i juni 2021 framgick att reformen verkligen kommer att bli av, inleddes förrättningen av välfärdsområdesvalet enligt planerna. Det tillsattes helt nya valmyndigheter, välfärdsområdesvalnämnder, för att ha hand om myndighetsuppgifter i samband med kandidatuppställningen och för att bekräfta valresultatet i det första välfärdsområdesvalet.

Kommunerna bistod med sina sedvanliga uppgifter, alltså röstningsställena och räkningen av röstsedlarna. Coronavirusläget orsakade ett extra spänningsmoment i samband med valet, men också det klarade vi utomordentligt väl tack vare Institutet för hälsa och välfärd (THL), som hjälpte oss med att utarbeta coronaanvisningar, och i synnerhet tack vare kommunerna, som på ett exemplariskt sätt genomförde förfarandena enligt anvisningarna. Det hade gärna fått finnas fler väljare i välfärdsområdesvalet, men å andra sidan har de som röstade verkligen fått påverka: de avgivna rösterna har stor vikt.

Valorganisationen har nu utfört sitt arbete. Vi önskar de nya välfärdsområdesfullmäktige en produktiv fullmäktigeperiod och många framgångar med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

---------------

Arto Jääskeläinen arbetar som valdirektör vid justitieministeriet.