Bloggar (Blogg)

Heikki Paloheimo: Seppo Niemelä in Memoriam

Publiceringsdatum 5.10.2015 14.59 Blogg JM

Heikki Paloheimo: Seppo Niemelä in Memoriam

5.10.2015

 

Den starka förespråkaren av finsk folkbildning och medborgardelaktighet, filosofie doktor Seppo Niemelä, avled den 2 augusti i Lappo vid 69 års ålder. Han var född i Kihniö den 19 februari 1946.

Jag bekantade mig med Seppo under min studietid mot slutet av 1960-talet i samband med studentorganisationernas verksamhet. Seppo var med i studentverksamheten via Jyväskylä universitets studentkår, jag via Åbo universitets studentkår. Seppo var en trevlig och sansad man med en människonära och stark ideell övertygelse. Efter sina studier styrde han sina yrkesmässiga steg mot tidningsvärlden och folkbildning. Seppo hade redan under sina studier verkat som chefredaktör för studenttidningen för Jyväskylä universitet 1968–69 och sedan som chefredaktör för den berömda studenttidningen Ylioppilaslehti 1970–71. 1983–86 verkade han som chefredaktör för Centerns partiorgan Lalli och därefter som chefredaktör för partiets huvudorgan Suomenmaa 1986–91.

Den andra delen av Seppos karriär hänförde sig till folkbildning och medborgarinflytande.

Inom dessa områden verkade han först i undervisningsuppgifter vid Alkio-opisto 1976–82 och efter sin chefredaktörspost vid Suomenmaa som verksamhetsledare för Landsbygdens bildnings- och kulturförbund och generalsekreterare för Samverkande bildningsorganisationerna 1991–2003. Under åren 2003–07 verkade han som direktör för statsrådets politikprogram för medborgarinflytande. I detta uppdrag betonade Seppo starkt betydelsen av fri folkbildning som en del av ett aktivt medborgarsamhälle och etablering av frågor som gäller medborgarinflytande och demokratiutveckling som delar av statsförvaltningens verksamhet. Detta arbete har lett till att man grundade en enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet, tillsatte en delegation för medborgarsamhällspolitik i anslutning till ministeriet och till att statsrådet lämnade en redogörelse om statsrådets demokratipolitik till riksdagen. Arbetet som hänför sig till att utveckla demokratin har numera en etablerad roll i det finska politiska beslutsfattandet och inom den offentliga förvaltningen.

Till sin natur var Seppo gladlynt och lugn, men samtidigt förde han saker målmedvetet framåt. Dessa karaktärsdrag utformade en man med god samarbetsförmåga som också var skicklig på att nätverka. Dessa färdigheter förädlade han under årtiondena i sina otaliga förtroendeposter. Seppos förmåga att skapa kontakter syntes också under politikprogrammet för medborgarinflytande i samarbetet mellan honom och oss politikforskare som forskade i demokrati och medborgarinflytande. Samarbetet mellan politikprogrammet och politikforskarna var smidigt och bidrog för sin del till att valen och forskningsverksamheten om medborgarnas delaktighet i anslutning till dem nu har en etablerad roll vid justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter.

Seppos intressen och tankesätt syns tydligt i hans litterära produktion. Han författade och redigerade verk om centerideologin, alkioism, folkbildning, den mänskliga naturen, nätverkande och demokratipolitik. När politikprogrammet för medborgarinflytande avslutades, samlade och publicerade Seppo sina teser i en pamflett med titeln "Kansan vallan elvytys: kiistakirjoitus demokratiapolitiikasta", fritt översatt "Återuppliva folkets styre: pamflett om demokratipolitik". Seppo ansåg det viktigt att i rubriken skilja mellan "kansan valta" och "kansanvalta", dvs. ungefär "folkets styre" i stället för "folkstyre". Betydelseskillnaden var mycket klar.

Seppo fortsatte sin litterära verksamhet också efter att han gick i pension. År 2011 disputerade han för filosofie doktorsgraden vid Östra Finlands universitet med avhandlingen "Sivistyminen. Sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa". I doktorsavhandlingen kristalliseras en del av den breda kompetensen som han förvärvat under årtiondena.

Under de senaste åren höll vi kontakt med Seppo genom att kommentera varandras Facebook-inlägg. Bara några veckor före sin död skrev han följande inlägg om nationalitetstillhörighet och multikulturalism på min Facebook-sida:

"Som ättling till finskhetsrörelsen ser jag själv att nationalitetstillhörighet fortfarande har en stark kraft i samhället. När det inte finns tillgång till sund nationalitet, får vi osund istället. Sund nationalitet kännetecknas av att nationella synvinklar balanseras ut med å ena sidan mänskorättsperspektivet och å andra sidan mänsklighetsperspektivet. En annan viktig fråga gäller bl.a. relationen mellan den grundlagsenliga rätten till egen kultur och juridisk pluralism. Den väsentliga frågan är att varje person som bor i Finland, oavsett kultur, ska lyda under Finlands lagar. Om lagarna är i konflikt med kulturen, krävs stora prestationer i fråga om anpassning. Det är en av orsakerna till att jag understöder införande av ett medborgarprov, men så att innehållet mäter provtagarens kännedom om grundlagen och om centrala lagar som gäller bl.a. mänskliga rättigheter och demokrati. Detta ger oss något vi kan åberopa om till exempel förtrycket mot flickor fortsätter."

Seppo fortsatte att aktivt delta i samhället ända till sin död. Vi minns Seppo med värme. Som främjare av den finska folkbildningen och demokratipolitiken lämnade han efter sig ett starkt avtryck som fortfarande syns.

___________________________

Heikki Paloheimo var långvarig vän med Seppo Niemelä sedan 1960-talets studentpolitik och deltog i politikprogrammet för medborgarinflytande, ledd av Niemelä, under 2003–07 som projektledare för utredningen om medborgarnas politiska delaktighet.