Bloggar (Blogg)

Minister Antti Häkkänen: Uppskov med utmätning förbättrar sysselsättningen

Publiceringsdatum 1.11.2017 11.51 Blogg JM

Minister Antti Häkkänen: Uppskov med utmätning förbättrar sysselsättningen

 fi | sv

Ett av regeringens viktigaste mål är att förbättra sysselsättningen. I detta syfte har man under regeringsperioden satsat bland annat på att undanröja flitfällor så att det alltid lönar sig att ta emot arbete. Alla ska ha rätt och möjlighet att jobba.

Ett sätt att sporra till arbete är att ingripa i överskuldsatthet. Om man sitter i en skuldfälla kan motivationen att ta emot arbete vara ganska låg. Och det här är inget marginellt problem; allt för många finländare är överskuldsatta. Också antalet utsökningsgäldenärer har fortsatt att öka. Enligt Statistikcentralen var ca 44 000 personer av ca 214 000 utsökningsgäldenärer klassificerade som arbetslösa i slutet av år 2016.

Vid justitieministeriet har man tagit itu med detta problem. Alla ska fortsättningsvis i första hand själva svara för sin egen hushållning, men i vissa frågor behövs även åtgärder från den offentliga makten. Vi håller som bäst på att bereda flera åtgärder för att underlätta situationen för överskuldsatta personer. Statsrådet har bland annat lämnat ett förslag till ändring av utsökningsbalken. Förslaget syftar till att göra det mer lönsamt för utsökningens klienter att ta emot arbete. Enligt förslaget ska personer som fått arbetslöshetsförmån i minst ett år vara berättigade till högst sex månaders uppskov med utmätningen av lönen. Under uppskovstiden mäter man inte ut någonting av lönen.

Denna andningspaus kan uppmuntra till att ta emot ett nytt jobb. Uppskovsmånaderna ger gäldenären bättre möjligheter att klara av de arrangemang som jobbet förutsätter, till exempel flyttning till en annan ort. Enligt justitieministeriets uppskattning skulle man på detta sätt kunna hjälpa hundratals, kanske till och med tusen finländare. I förslaget beaktas också möjligheterna att starta ny företagsverksamhet. Detta är speciellt viktigt, eftersom man på detta sätt kan uppmuntra till företagande trots skuldsatthet. 

En annan viktig åtgärd för att förbättra situationen för överskuldsatta är projektet där man utreder möjligheterna att ge företagare en ny chans. Syftet med projektet är att utreda på vilket sätt en företagare som gjort konkurs kan ges möjlighet att inleda företagsverksamhet på nytt. I nuläget hamnar allt för många hederliga företagare som gjort konkurs i en spiral, som gör det svårt att starta ny företagsverksamhet. Justitieministeriet ska göra en internationell jämförelse för att utreda på vilka sätt företagare som gjort konkurs kan befrias från sina personliga skulder enligt lagstiftningen i EU:s medlemsstater och Förenta staterna.  Frågan som utreds är om det i jämförelseländerna finns sådana mekanismer för att få skulder avskrivna som kunde utnyttjas i Finland.

Utöver dessa projekt arbetar justitieministeriet för att förebygga överskuldsatthet. Betalningar sker i allt högre grad digitalt och ökningen i utbudet av snabblån skapar en grogrund för skuldsatthet. Förutom att stärka den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningens resurser bedöms bl.a. möjligheterna att utveckla regleringen av snabblån och inrätta ett positivt kreditupplysningsregister. Det är viktigt att vi fortsätter arbetet för att ingripa i överskuldsatthet. Alla medel för att förebygga skuldsättning, förbättra läget för överskuldsatta och undanröja flitfällor för sysselsättning ska tas bruk.

------------------------------------------------------

Skribenten är Finlands justitieminister.