Bloggar (Blogg)

Vava Lunabba: Vad är svenska dagen och varför firar vi den?

Publiceringsdatum 6.11.2019 8.30 Blogg JM

Vava Lunabba: Vad är svenska dagen och varför firar vi den?

fi | sv

I dag, den 6 november, firas svenska dagen. Dagen till ära har vi ett bra tillfälle att ta en snabb titt på svenskan i Finland, finlandssvenskheten samt att överlag reflektera över språkgruppernas ställning i Finland. 

Enligt vår grundlag har Finland två nationalspråk, finska och svenska. Detta betyder att man hos domstol och andra myndigheter i egen sak får använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska. Ytterligare ska de båda språkgruppernas kulturella och samhälleliga behov tillgodoses enligt lika grunder. Utöver grundlagen har vi också språklagen som syftar till att grundlagens syfte ska förverkligas för språkgruppernas del. Språklagen förpliktar myndigheterna att främja de språkliga rättigheterna och på eget initiativ se till att språkgruppernas rättigheter tillgodoses på lika villkor. Men hur mycket vet vi egentligen om finlandssvenskarna? Eller om förhållandena mellan finsk- och svenskspråkiga?

Historisk överblick 

Svenska dagen firades första gången år 1908 för att öka den finlandssvenska befolkningens sammanhållning. Dagen var full med festligheter och avslutades med att fackeltåg till Senatstorget med över 10 000 deltagare. Svenska dagen-märken såldes första gången år 1909 och traditionen har fortsatt sedan dess, även om märkena nuförtiden delas ut gratis av Svenska Finlands Folkting. År 1943 tog Svenska Finlands Folkting över festarrangörskapet för att betona folkets enighet oberoende av språkbakgrund. Så man kan tänka sig att det var kanske första steget till att främja språkklimatet mellan språkgrupperna i Finland.

Hur många känner till den inofficiella finlandssvenska flaggan?

Den finlandssvenska flaggan med ett gult kors på röd botten härstammar antagligen från färgerna på Finlands vapen, som skapades för Finland på 1500-talet till Gustav Vasas begravning. Flaggan har möjligtvis varit i användning redan då. Under ryska tiden började en diskussion om Finlands officiella flagga. I diskussionen fanns också en språklig aspekt: vissa gav sitt stöd för en blåvit flagga och andra för en flagga mer lik de andra nordiska flaggornas kors i kombinationer av rött, gult och blått eller rött och gult. Sedan år 1979 har den 6 november varit en officiell flaggdag i Finland för svenska dagen.

Vad gör justitieministeriet för svenska språket?

Justitieministeriets uppgift är att följa upp och främja de språkliga rättigheterna. I det nya regeringsprogrammet finns det många skrivningar om svenska språket och om tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. Detta är ett bra exempel på vilket brett område de språkliga rättigheterna och språkfrågorna täcker. De språkliga rättigheterna ska tas i beaktande inom alla olika förvaltningsområden för att kunna de facto kunna trygga deras förverkligande.  Justitieministeriet kommer att inleda arbetet kring regeringsprogrammet nu under hösten med att förnya nationalspråksstrategi, vid ta åtgärder för att främja språkklimatet sam att göra ett språkpolitiskt program!  

Trevlig svenska dagen för alla!

-------------------------------------

Skribenten är specialsakkunnig för avdelningen för demokrati och offentlig rätt vid justitieministeriet.

Språkliga rättigheter