Frågor och svar om tillämpningen av lagen om bostadsaktiebolag

I justitieministeriets frågetjänst har man samlat svar som ministeriets lagberedare har gett till frågor som gäller tillämpningen av lagen om bostadsaktiebolag. Den förnyade frågetjänsten


Fråga om bostadsaktiebolagen: Kysy asunto-osakeyhtiölaista -palvelu (på finska)