Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg kielelliset oikeudet .

Språkberättelsen beskriver hur de språkliga rättigheterna tillgodoses

9.12.2021 13.43
JM
Statsrådet har i dag beslutat att lämna regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2021 till riksdagen. I språkberättelsen som sammanställs en gång per valperiod ingår aktuell information om språkförhållandena i Finland, strukturerna som stöder de språkliga rättigheterna samt vilka konsekvenser förändringar inom förvaltningen har för olika språkgrupper.

Den nya nationalspråksstrategin tryggar språkens livskraft genom konkreta åtgärder

2.12.2021 13.56
JM
Nationalspråksstrategin godkändes idag som statsrådets principbeslut. Avsikten är att trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken finska och svenska och förbättra språkklimatet genom den nya nationalspråksstrategin.

Nu tillgänglig: en broschyr om språkliga rättigheter för barn

19.11.2021 12.08
JM
Justitieministeriet har i samband med temaveckan för barnets rättigheter gett ut en broschyr om barnens språkliga rättigheter. Broschyren finns tillgänglig på båda nationalspråken; finska och svenska. I broschyren berättas bland annat om vad rätten till service på det egna språket innebär genom exempel på situationer som barn lätt känner igen.

Utredning: Att de språkliga rättigheterna tillgodoses i tjänster som upphandlas hos privata aktörer bör vara ett ovillkorligt krav

5.11.2021 10.30
JM
Justitieministeriet har utrett skyldigheterna enligt språklagen och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna när en privat aktör sköter offentliga uppgifter. Utredningen har gjorts av professor Kirsi Kuusikko från Lapplands universitet.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Tillbaka till toppen