Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg kielelliset oikeudet .

Nu tillgänglig: en broschyr om språkliga rättigheter för barn

19.11.2021 12.08
JM
Justitieministeriet har i samband med temaveckan för barnets rättigheter gett ut en broschyr om barnens språkliga rättigheter. Broschyren finns tillgänglig på båda nationalspråken; finska och svenska. I broschyren berättas bland annat om vad rätten till service på det egna språket innebär genom exempel på situationer som barn lätt känner igen.

Utredning: Att de språkliga rättigheterna tillgodoses i tjänster som upphandlas hos privata aktörer bör vara ett ovillkorligt krav

5.11.2021 10.30
JM
Justitieministeriet har utrett skyldigheterna enligt språklagen och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna när en privat aktör sköter offentliga uppgifter. Utredningen har gjorts av professor Kirsi Kuusikko från Lapplands universitet.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Tillbaka till toppen