Hoppa till innehåll
Media

En introduktion om Ålands självstyrelse och Ålandsjuridiken för tjänstemän

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2023 8.15
Nyhet

Justitieministeriet har gett ut en lärobok om juridiska aspekter som gäller skötseln av Ålandsfrågor. Boken är ett led i genomförandet av regeringens Ålandsstrategi och för att uppmärksamma att Ålands självstyrelse fyllt 100 år.

Ålands självstyrelse: En introduktion för statsrådets tjänstemän, som är skriven av juris licentiat  Sten Palmgren, riktar sig i första hand till tjänstemän vid ministerierna och de statliga myndigheterna. Boken passar även andra som arbetar med Ålandsfrågor eller är intresserade av självstyrelsen. Palmgren är tidigare mångårig föredragande i Ålandsärenden vid justitieminis¬teriet.

De nio fristående kapitlen gör att man kan använda boken som uppslagsverk. Boken tar upp Ålands särställning, självstyrelselagen, lagstiftningsbehörighet och traktatkompetens samt förvaltningsbehörighet, språk, uppgiftsfördelning och beslutsordning i Ålandsärenden. Åland och EU har ett eget kapitel liksom det ekonomiska systemet. Det sista kapitlet handlar om samarbete och behörighetskonflikter.

- När man sätter sig djupare in i Ålands självstyrelse är det inte enbart fråga om tolkningen av självstyrelselagen och dess enskilda bestämmelser. Man måste också på ett bredare plan förstå förhållandena på Åland samt självstyrelsens bakgrund och innehåll, säger bokens författare Sten Palmgren.

Boken utkommer på både finska och svenska. Den publiceras i justitieministeriets publikationsserie 22 mars 2023. 

Samma dag, den 22.3 firas Ålandsdagen i skolor. Temadagen ger lärare och elever möjligheten att bekanta sig med Åland genom olika material och skolbesök. Ålands landskapsregering ordnar temadagen i samarbete med statsrådets kansli och justitieministeriet. Medverkande är Hanaholmens Svenska Nu -nätverk, Riksarkivet, Nordisk kulturkontakt, Språkambassadörerna, Håll Skärgården Ren samt Schildts & Söderströms.

Mer information:
Sten Palmgren, tfn. 050 325 6611
Noora Löfström, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn. 050 477 3302, [email protected]

Ålands självstyrelse: En introduktion för statsrådets tjänstemän

 

Tillbaka till toppen