Hoppa till innehåll
Media

Regeringen inleder beredningen av en samisk försoningskommission

justitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.10.2017 13.38
Pressmeddelande 476/2017

Regeringen inleder en försoningsprocess som gäller samefrågor. Regeringen har diskuterat inrättandet av en försoningskommission med sametinget.

”Temat för Finlands 100-årsjubileum är ’Tillsammans’ och att inleda detta arbete för försoning, som jag anser vara viktigt, passar bra ihop med temat”, konstaterar statsminister Juha Sipilä.

I regeringens tilläggsbudgetproposition föreslås ett anslag på 200 000 euro för de kostnader som inrättandet av försoningskommissionen föranleder. 

I olika länder har det redan inrättats eller beretts kommissioner som behandlar ursprungsfolkens historia och ställning. Kommissionerna syftar till att stödja bevarandet av ursprungsfolkens språk och kultur och främja utvecklingen mot försoning. I Finland har man bland annat diskuterat hur samerna har förlorat sitt språk och sin kultur i internatskolor. 

”Samerna är i enlighet med grundlagen Finlands urfolk. Folkets historia innefattar frågor som inte har utretts tillräckligt, medan nutiden innebär en utmaning att bevara språket och kulturen också för kommande generationer”, säger justitieminister Antti Häkkänen

Ytterligare information: Johanna Suurpää, direktör, tfn 0295 150 534, justitieministeriet och Janika Tikkala, specialmedarbetare, tfn 0295 160 403, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen